Registrace do Klubu absolventů Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně

Vážená absolventko, vážený absolvente,
těší nás Vaše rozhodnutí vstoupit do Klubu absolventů FHS UTB ve Zlíně a zůstat tak s námi a svými bývalými spolužáky ve spojení.
Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího registračního formuláře, jehož údaje poslouží pro další komunikaci s Vámi.


Osobní údaje
Jméno
Příjmení
Příjmení při dokončení studia
Titul
Datum narození
E-mail
Telefon
Adresa pro písemnou korespondenci
PSČ
Forma studia:
Jsem absolventem studijního programu:
Bakalářský studijní obor:
Magisterský studijní obor:
Doktorský studijní obor:
Jsem absolventem programu celoživotního vzdělávání:
Rok dokončení studia
Můj současný zaměstnavatel (název organizace / instituce)
Pracuji v pozici (funkční zařazení)
Od členství v Klubu absolventů FHS očekávám
Přeji si dostávat informace z oblastí:

Dávám tímto výslovný souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) k tomu, aby UTB FHS ve Zlíně shromažďovala, zpracovávala a uchovávala moje níže uvedené osobní údaje za účelem evidence a statistiky v Klubu absolventů, do kterých je UTB FHS přihlášena. Souhlasím se zveřejněním základních osobních údajů v databázi absolventů Fakulty humanitních studií. Jedná se o tyto údaje: jméno a příjmení včetně titulů, studovaný obor a rok ukončení studia. UTB FHS ve Zlíně bude postupovat podle závazných ustanovení zákona a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění. Veškeré údaje budou uchovány po dobu členství UTB FHS ve Zlíně v Klubu absolventů a po dobu stanovenou obecně platnými právními předpisy.