Registrace do Klubu absolventů Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně

Vážená absolventko, vážený absolvente,
těší nás Vaše rozhodnutí vstoupit do Klubu absolventů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zůstat tak s námi a svými bývalými spolužáky ve spojení.
Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího registračního formuláře, jehož údaje poslouží pro další komunikaci s Vámi.


Osobní údaje
Jméno
Příjmení
Tituly
E-mail
Jsem absolventem studijního programu:
Bakalářský studijní obor:
Magisterský studijní obor:
Doktorský studijní obor:
Jsem absolventem programu celoživotního vzdělávání:
Rok dokončení studia
Od členství v Klubu absolventů FHS očekávám
Přeji si dostávat informace z oblastí:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: 70883521, se sídlem T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, ID schránky ahqj9id, (dále jen „FHS“), zřídila Klub absolventů FHS Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Aby s Vámi FHS mohla komunikovat a poskytovat Vám informace jako ostatním absolventům FHS, potřebuje od Vás, abyste jí udělili souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, titul, za účelem evidence v Klubu absolventů FHS.

Souhlasím se zpracováním své emailové adresy za účelem nabízení vzdělávacích, výzkumných a jiných aktivit na FHS.

Výše uvedené osobní údaje bude FHS zpracovávat po dobu 5ti let od poskytnutí souhlasu, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Vezměte, prosím na vědomí, že s blížícím se koncem uvedené doby můžete být dotázáni, zda-li si přejete i nadále, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům a zda-li nám k tomuto zpracování poskytnete nový souhlas.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle příslušných právních předpisů máte jako subjekt údajů práva. Tato jsou blíže specifikována v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách UTB vsekci Ochrana osobních údajů.

FHS Vás upozorňuje, že kterýkoliv z výše uvedených souhlasů můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním emailu na adresu: absolventi@fhs.utb.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.